Nume proiect : PV Teiu
Locatie : Localitate Teiu, Judet Arges
Client : SURYA
Putere instalata : 0.99 MW
Consplan Management a efectuat dezvoltarea proiectului, aceasta insemnand :
-obtinirea autorizatiilor de constructie,
– obtinerea avizului tehnic de racordare,
-obtinerea avizelor necesare implementarii parcului fotovoltaic
-proiect tehnic
-pregatire studiului preliminar, geotehnic si topografic necesar implementarii proiectului
-elaborarea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de constructie

Projects

We deliver high quality services in a secure manner, efficiency and transparency.

Our Projects